Energy Control coach
topp ytelse med idretts hviler

Hva er Energy Control® Energy Control® er en vitenskapelig testet metode som egnethet og personlige muligheter for sport og trening kan bestemmes. En personlig energiplan er utarbeidet basert på denne testen. Målingen består av en hvilemåling og en treningstest.
Henriētte van Geel

Idrett

Langrenn/Marathon/andre idretter

bevegelsesbehandling

oncofit/KOLS/ kronisk tretthet/andre

X-ing the top of the world

Capture my most memorable and adventurous experiences

for

Clear water preservation

Lukk meny